WIPMEB

W.Wojnar, P.Reczkowski Sp. z o.o.


ul. Pużaka 26
38-400 Krosno

tel./fax: +48 13 43 633 72

tel.: +48 13 43 631 73

tel.: +48 13 43 631 74

www.wipmeble.com.pl


Wyświetl większą mapę

Skontaktuj się z nami

WIPMEB W. Wojnar, P. Reczkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 684-255-08-56, REGON: 180384564, KRS: 0000501761 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 zł.